Cílem katedry geografie je poskytovat vědcům, akademickým pracovníkům, odborníkům působícím ve státních i nestátních institucích a motivovaným učitelům kvalitní vědecký výzkum v oblasti geografického vzdělávání. Tematické zaměření lze shrnout do následujících výzkumných oblastí:

  • Geografické kurikulum.
  • Inovace, trendy, aktéři, faktory, procesy a výsledky geografického vzdělávání.
  • Vzdělávání a profesionalizace učitelů geografie působících na všech stupních a typech škol a dalších vzdělávacích institucích (např. střediscích ekologické výchovy).

V současné době působí na katedře geografie tři výzkumné skupiny. Členy výzkumných skupin jsou zaměstnanci katedry a doktorští i magisterští studenti.

  1. Skupina pro výzkum učitelského vzdělávání v geografii (vedoucí skupiny: Petr Knecht)
  2. Skupina pro výzkum terénní výuky napříč školními předměty (vedoucí skupiny: Hana Svobodová
  3. Skupina pro aplikovaný výzkum v geografickém vzdělávání (vedoucí skupiny: Darina Mísařová) 

Na pracovišti se průběžně rozvíjí další nově vznikající směry výzkumu: výzkum učebnic a školních vzdělávacích programů a výzkum v oblasti primární geografie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info