Celoživotní vzdělávání

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí katedra geografie možnost rozšíření o další aprobační předmět – zeměpis pro základní školy .

Délka studia je 4 semestry. Studium probíhá přibližně 2krát za měsíc v pátek. Způsob ukončení je závěrečná práce a závěrečná zkouška, která má 2 části: 1. okruh z didaktiky geografie, 2. praktická část, která se týká zpracování konkrétního tematického celku formou modelové přípravy na výuku včetně odborného vymezení obsahu.

Cena: 11 000 Kč/1 semestr 
Garant: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info