Studium v zahraničí

Aktuální nabídka studijního programu ERASMUS+ :

Bez popisku

Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Podmínky a průběh mobilit v průběhu studia

Délka pobytu: Student může v každém stupni studia (bakalářský, navazující magisterský, doktorský) absolvovat studijní pobyty a stáže v souhrnné délce až 12 měsíců (je možné v jednom stupni studia vyjet i opakovaně, ovšem v případě krácení rozpočtu budou mít přednost studenti, kteří ještě v rámci programu nevyjeli).

Finanční zajištění: V rozmezí 480-600 EUR na měsíc, liší se podle finanční náročnosti jednotlivých zemí.

Kdo může vyjet: Všichni studenti po absolvování alespoň dvou semestrů studia (2.–5. ročník), tzn. můžete se přihlašovat už v průběhu 1. ročníku, ale vyjedete až ve 2. ročníku.

Studium v zahraničí: Student se zavazuje na zahraniční univerzitě získat alespoň 20 kreditů ECTS (European Credit Transfer System) za semestr. Student, který uspěje ve výběrovém řízení, si po poradě s koordinátorem na katedře sestaví studijní plán – uvede konkrétní předměty, které by chtěl absolvovat v zahraničí, a také předměty, které tímto budou nahrazeny v jeho studijním plánu na MU. Plán je možné po zjištění konkrétní situace na zahraniční univerzitě dodatečně upravit. Zpravidla se alespoň z části vybírají předměty podobné předmětům, které má v daném semestru student absolvovat na MU.

Přihlášky: Studenti se přihlašují do výběrového řízení, které momentálně probíhá do 22. února 2024, elektronicky na této stránce: https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/. Součástí přihlášky také životopis a motivační dopis. Výběr studenta provádí katederní koordinátor, který rovněž zodpoví jakékoliv dotazy týkající se výjezdu/příjezdu do/ze zahraničí.

Pracovní stáže

Na katedře geografie je možné vykonat stáž v rámci pracovních stáží. Katedra je schopna přijmout na každý semestr 1-2 absolventy ze zahraničí.

Podrobné informace poskytuje:

CENTRUM ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ

Erasmové zážitky našich studentů

Pro více informací můžete kontaktovat:
Mgr. Jozef Lopuch
telefon: 549 49 4883
e‑mail:

koordinátor pro zahraniční mobility na Katedře geografie PdF MU

Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D.
telefon: 549 49 1606
e‑mail:

koordinátor pro zahraniční mobility na Pedagogické fakultě MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info