Studijní programy

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (3 leté)

Bakalářský studijní program se studuje v kombinaci dvou předmětů. Studium představuje geografii jako moderní a společnosti užitečnou vědeckou disciplínu využívající nejnovější informační a geoinformační technologie. Důraz je kladen na získávání znalostí a dovedností přímo v terénu. V rámci bakalářského studia získají studenti široký základ geografických disciplín, přehled o odborné literatuře a osvojí si základní metody geografického výzkumu. Znalosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele zeměpisu a ve výchovné a pomocné edukační práci. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času. Předměty oboru jsou uvedeny ve studijním katalogu.

V bakalářském studiu je možné studovat program Zeměpis se zaměřením na vzdělávání v kombinacích Aj – Z, Čj – Z, D – Z, Fy – Z, HV – Z, Ch – Z, M – Z, Nj – Z, Ov – Z, Př – Z, Fj – Z, Rj – Z, TV – Z, VV – Z, speciální pedagogika – Z, Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání – Z.

Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (2leté)

Magisterské studium připravuje studenty v rámci výuky oborových didaktik na přímou výuku na základních školách. Studenti si navíc rozšíří vědomosti v rámci studia regionální geografie světových makroregionů. Předměty oboru jsou uvedeny ve studijním katalogu.

V navazujícím studiu je možné studovat program Učitelství zeměpisu pro základní školy v kombinacích Aj – Z, Čj – Z, D – Z, Fy – Z, Hv – Z, Ch – Z, M – Z, Nj – Z, Ov – Z, Př – Z, Fj – Z, Rj – Z, TV – Z, VV – Z, Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol - Z, Učitelství odborných předmětů pro střední školy - Z, Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy - Z, Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy - Z.

Učitelství zeměpisu pro základní školy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info