Doktorské studium

Cílem doktorského studijního oboru Didaktika geografie je poskytnout absolventům magisterského studia, badatelům, expertům pro rozhodovací sféru a motivovaným učitelům kvalitní vědeckou přípravu. Vědecká příprava vychází z reflexe dosavadního stavu českého a zahraničního teoretického i empirického poznání v oblasti geografického vzdělávání, relevantního vzhledem k potřebám teorie i praxe. Obsah studijního oboru koncepčně i systémově reaguje na priority vzdělávací politiky v rámci ČR i EU, jejímž hlavním cílem je implementace poznatků současné vědy do praktického života jednotlivce a společnosti.

Didaktika geografie

V rámci studia máte možnost podívat se na české, ale i mezinárodní konference nebo zahraniční výjezdy. Je dobré využít každou příležitost pro prezentaci vlastního výzkumu a vytváření důležitých kontaktů. (Foto: ČAPV 2021)

Co se naučíte:

Tematické zaměření studia lze charakterizovat výčtem následujících oblastí:

Úspěšný absolvent je schopen:

Své uplatnění může absolvent nalézt jako:

Zkoumaná témata zahrnují:

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info