Doktorské studium

RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ

Absolventi magisterského studia mohou také absolvovat rigorózní řízení ve studijním programu Učitelství zeměpisu pro ZŠ a získat tak titul PhDr.

DOKTORSKÉ STUDIUM (4leté)

Cílem doktorského studijního oboru Didaktika geografie je poskytnout absolventům magisterského studia, badatelům, expertům pro rozhodovací sféru a motivovaným učitelům kvalitní vědeckou přípravu. Vědecká příprava vychází z reflexe dosavadního stavu českého a zahraničního teoretického i empirického poznání v oblasti geografického vzdělávání, relevantního vzhledem k potřebám teorie i praxe. Obsah studijního oboru koncepčně i systémově reaguje na priority vzdělávací politiky v rámci ČR i EU, jejímž hlavním cílem je implementace poznatků současné vědy do praktického života jednotlivce a společnosti.

Co se naučíte

Úspěšný absolvent je schopen:

Své uplatnění může absolvent nalézt jako:

Zkoumaná témata zahrnují:

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info